Home Islamic Baby Toddler Academy

Islamic Baby Toddler Academy

by adminpacu

Objektif

 • Menyediakan tempat yang selamat bagi kanak-kanak semasa ibu bapa mereka keluar bekerja.
 • Menggalakkan pertumbuhan yang positif bagi kanak-kanak dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
 • Menerapkan nilai-nilai murni kepada kanak-kanak dan memasakkan tauhid Allah sebagai Tuhan sekalian alam.
 • Menyediakan persekitaran yang sihat, ceria dan sempurna kepada kanak-kanak dan memberi peluang kepada mereka untuk belajar dan menerokai dunia kanak-kanak.
 • Memastikan kesinambungan diantara taska dan rumah.

Program

 • Pengucapan awam.
 • Pameran Varsiti.
 • Pameran Kerjaya.
 • Modul Sejarah Kecemerlangan Melayu dan Islam.
 • Ujian Personaliti.
 • Kembara Varsiti
 • Kembara Kerjaya.
 • Muslim Profesional.
 • Bijak Bicara.