Home Darul Insyirah Pembelajaran sepanjang hayat

Pembelajaran sepanjang hayat

by adminpacu

Pembelajaran sepanjang hayat

Kelajuan Malaysia mencapai negara tua adalah lebih cepat berbanding negara maju. Di mana penuaan warga emas yang berumur 60 keatas telah mengatasi 15% penduduk Malaysia. Lingkungan umur ini banyak berlaku perubahan emosi, fizikal dan mental yang berlaku secara berperingkat.

Pembelajaran sepanjang hayat memberi peluang warga emas untuk mengetahui potensi diri serta melatih kemahiran diri untuk menjadi lebih produktif dalam kalangan keluarga dan masyarakat. Ini selari dengan dasar warga negara tua yang mana ingin meningkatkan kesejahteraan warga serta mengukuhkan hubungan kekeluargaan masyarakat.

Menurut Paul Lengrand, pendidikan perlulah berlaku kepada seseorang individu untuk sepanjang hayatnya. Ia tidak sepatutnya terbatas pada usia kanak-kanak dan remaja sahaja. Contoh pembelajaran sepanjang hayat antaranya ialah e-pendidikan, pembelajaran jarak jauh, penyertaan program atau ceramah dan juga melalui aktiviti membaca. Pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan warga emas dapat membantu meningkatkan fungsi kemahiran hidup selain penambahbaikan sahsiah diri dan juga pengetahuan.

Dasar pembelajaran menggalakkan sumbangan kepada pembangunan negara daripada golongan warga emas supaya berterusan. Sumbangan ini dapat dilakukan melalui perkongsian pengalaman dan kemahiran masing-masing. Menerusi perkongsian ini, secara tidak langsung warga emas dapat menambah baik kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada sepanjang perkhidmatan semasa usia muda. Penyelarasan pelan tindakan ini merupakan tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Meskipun terdapat pelbagai dasar dan inisiatif yang telah diketengahkan oleh kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan, pelaksananya masih belum diperluas. Hal ini disebabkan sebilangan besar rakyat Malaysia masih tidak terdedah dan cakna akan kepentingan Pembelajaran Sepanjang Hayat dalam kalangan warga emas. Oleh itu, penambahbaikan boleh dilakukan pada masa akan datang bagi meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang Pembelajaran Sepanjang Hayat dalam kalangan warga emas.

Ditulis oleh Nabila Nur Ain Binti Mat Nasir yang merupakan Pelajar Latihan Industri Pusat Kecemerlangan Pendidikan Ummah (PACU)

Rujukan

Anon. 2011. Dasar Warga Emas https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/uploads/files/Dokumen/Dasar/Dasar%20Warga%20Emas_2011.pdf

Masfara Wahidah et. al. 2015. Pembelajaran Sepanjang Hayat di kalangan Warga Emas.

Jabatan Kebajikan Masyarakat. 2017. Definisi Warga Emas. http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=VEpUUXV3THFURkZETmxWNjZpQ1BXdz09

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.