PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN UMMAH (PACU)

PACU merupakan rangkaian institusi dan projek-projek pendidikan di seluruh Malaysia untuk setiap peringkat usia dari kecil sehingga usia warga emas.
Terdapat lima inisiatif pendidikan bernaung di bawah PACU iaitu Pusat Jagaan dan Pendidikan Warga Emas Darul Insyirah (DI), Raudhatul Huffaz (RH), i-Backyard Science (iBS), Projek Tuisyen Ummah (PROTU) dan i-Backpackers (iBP).

  • Membangunkan program-program yang bermatlamatkan pendidikan dan dekat dengan masyarakat.
  • Memartabatkan modul pendidikan berlandaskan tarbiyah Islamiah.
  • Menyediakan pelbagai jenis pendidikan untuk setiap peringkat usia.
  • Melahirkan generasi pelapis yang boleh menjadi Muslim Hebat.
  • Mewujudkan rangkaian institusi dan projek- projek Pendidikan di seluruh Malaysia untuk setiap peringkat usia (dari dalam buaian hingga ke liang lahad).
  • Membangunkan projek- projek Pendidikan yang unik dan berkualiti serta menepati keperluan Ummah.

Memacu Kecemerlangan Pendidikan Ummah.

Sesuai dengan moto "Memacu Kecemerlangan Pendidikan Ummah", PACU bertujuan membangunkan projek-projek pendidikan yang unik dan berkualiti yang menepati keperluan ummah.

Menu